WhatsApp

Құпиялылық саясаты

1. Жалпы ережелер:

1.1. Осы дербес ақпараттың құпиялылығы туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) ЖК «Arystan»пайдаланушы ЖК «Arystan» сайтын, сервистерін, қызметтерін, бағдарламалары мен өнімдерін (бұдан әрі - Сервистер) пайдалану кезінде пайдаланушы туралы ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады.

2. Осы Келісімде пайдаланылатын терминдер мен ұғымдар:

ЖК «Arystan» - өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында, оның ішінде prosushi.kz Интернет-ресурсы (Интернет-дүкен) арқылы жүзеге асыратын жеке кәсіпкер. 

Сайт - Интернет желісінде prosushi.kz мекенжайы бойынша орналасқан ресурс.

Тауар – ол туралы ақпарат prosushi.kz сайтында орналастырылған өнім.

Интернет-дүкен - prosushi.kz сайтында орналасқан ЖК «Arystan» атынан тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған алаң. 

Сайт сервистері - prosushi.kz сайтында пайдалануға қолжетімді барлық қызметтер.

Тапсырыс - prosushi.kz сайтында Тауарды сатып алу процесі.

Дербес ақпарат - Пайдаланушының дербес деректерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Сайтта тіркелу (есептік жазбаны құру), Тапсырысты рәсімдеу немесе сервистерді пайдалану процесінде өзі туралы өз бетінше беретін ақпарат.

Шарт – ЖК «Arystan» мен Пайдаланушы арасындағы тауарды сатып алу жөніндегі келісім.

Пайдаланушы - Сайтта өз еркімен тіркеуден өткен және/немесе Тапсырысты ресімдеген және Сайт Сервистерін пайдалану үшін, сондай-ақ Интернет-дүкен каталогынан сатып алуды жүзеге асыру үшін бірегей авторизация кодын алған кез келген жеке тұлға.

Жеке кеңістік - Сайттағы Интернет-дүкен каталогынан сатып алуды жүзеге асыруға, сондай-ақ Сайттың дербестендірілген Сервистерін пайдалануға арналған пайдаланушы құралдарының жиынтығы бар Сайттың жеке интерфейсі.

Құпиялылық туралы келісім - Пайдаланушының Сайттың дербестендірілген сервистерін ұсыну және оған қол жеткізу кезеңі бойы ЖК «Arystan» мен Пайдаланушының қарым-қатынасын реттейтін осы Пайдаланушы келісімі.

3. Пайдаланушылардың дербес ақпаратын жинау және өңдеу мақсаттары:

3.1. ЖК «Arystan» Сайттағы Интернет-дүкен каталогынан Пайдаланушының Тауарды сатып алуы үшін және/немесе Сервистерді ұсыну үшін қажетті дербес ақпаратты ғана жинайды, өңдейді және сақтайды.

3.2. ЖК «Arystan» Пайдаланушысының дербес ақпаратын мынадай мақсаттарда пайдаланады:

3.2.1. ЖК «Arystan»-мен шарттар шеңберінде тарапты сәйкестендіру;

3.2.2. Пайдаланушыдан төлемдерді өңдеу және алу;

3.2.3. тауарды Пайдаланушыға жеткізу;

3.2.4. Пайдаланушыға тиімді клиенттік қолдау көрсету;

3.2.5. Пайдаланушыға дербестендірілген қызметтерді ұсыну;

3.2.6. Пайдаланушымен байланыс, оның ішінде Сервистерді пайдалануға, қызметтер көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұраулар мен ақпаратты жіберу, сондай-ақ Пайдаланушының сұраулары мен өтінімдерін өңдеу;

3.2.7. Сервистердің сапасын, оларды пайдалану ыңғайлылығын жақсарту, жаңа Сервистер мен қызметтерді әзірлеу;

3.2.8. ЖК «Arystan» өткізетін іс-шаралар мен акциялар туралы Пайдаланушыны хабардар ету;

3.2.9. иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.

3.3.1. жаңалықтар хабарламаларын жіберу үшін.

3.4. ЖК «Arystan» ақпарат алу тәсілінің ерекшелігіне байланысты Пайдаланушы ұсынған дербес ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның өзектілігін бақылауды жүзеге асырмайды. Алайда, ЖК «Arystan» Пайдаланушы тіркеу нысанында ұсынылатын мәселелер бойынша сенімді және дербес ақпарат беретіндігіне және осы ақпаратты өзекті күйде ұстайтындығына негізделеді. Дұрыс емес немесе өзекті емес дербес ақпаратты ұсынғаны үшін барлық жауапкершілікті, сондай-ақ ықтимал салдарды Пайдаланушының өзі көтереді.

4. Пайдаланушының дербес ақпаратын өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары:

4.1. ЖК «Arystan» қолданыстағы нормативтік актілерге, сондай-ақ олардың негізінде жасалған ішкі регламенттерге сәйкес пайдаланушылардың дербес ақпаратын (аты, тегі, әкесінің аты, мекен-жайы, үй, жұмыс, ұялы телефоны) сақтайды және өңдейді.

4.2. Пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты, пайдаланушының өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін ерікті түрде берген жағдайларынан басқа, оның құпиялылығы сақталады.

4.3. ЖК «Arystan» Пайдаланушының дербес ақпаратын осындай ақпаратты қорғауға қойылатын талаптарға сәйкес қорғайды және осындай ақпаратты қорғаудың қауіпсіз әдістерін қолдануға жауапты болады.

4.4. Пайдаланушының дербес ақпаратын қорғау, оны тиісінше пайдалануды қамтамасыз ету және оған рұқсатсыз және/немесе кездейсоқ қол жеткізуді болдырмау үшін ЖК «Arystan» қажетті және жеткілікті техникалық және әкімшілік шараларды қолданады.

4.5. ЖК «Arystan» пайдаланушының дербес ақпаратын үшінші тұлғаларға (оның ішінде жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, нақтылауды, сақтауды, алуды жүзеге асыратын, Пайдаланушыға арнайы ұсыныстарды, жаңа тауарлар мен жарнамалық акциялар туралы ақпаратты тікелей жіберуді жүзеге асыратын, сұраулар мен өтініштерді өңдеуді, сондай-ақ дербес ақпаратты жоюды жүзеге асыратын ұйымдарға) мына жағдайларда беруге құқылы:

4.5.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге өзінің келісімін анық білдірді, яғни Сайтта дербес ақпараты бар нысандарды толтыру кезінде "Пайдаланушы келісімін қабылдаймын" чекбоксын белгіледі;

4.5.2. Беру пайдаланушының белгілі бір сервисті пайдалануы шеңберінде не пайдаланушыға қызмет көрсету, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет;

4.5.3. Беру заңнамада белгіленген рәсім шеңберінде заңнамада көзделген.

5. Пайдаланушының дербес ақпаратты өзгертуі:

5.1. Пайдаланушы кез келген уақытта өзі берген дербес ақпаратты немесе оның бір бөлігін, сондай-ақ оның құпиялылық параметрлерін өзгерте (жаңарта, толықтыра) алады.

5.2. Пайдаланушы кез-келген уақытта prosushi.kz@gmail.com мекенжайы бойынша Клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып, оларға берілген дербес ақпаратты жоюды талап етуге құқылы.

5.3. Тапсырысты ресімдеу - ЖК «Arystan» Интернет-дүкенінде «тапсырысты ресімдеу» тармағын таңдағанда, пайдаланушы үшін ресімдеу кезінде енгізілген деректерді сақтай отырып, CRM жүйесінде автоматты түрде есептік жазба жасалады. 

6. Келісімді растау:

6.1. Пайдаланушы үшін осы Келісімнің қандай да бір шарты қолайсыз болып табылған жағдайда, Пайдаланушы осы Келісімді растаудан бас тартуға құқылы.

6.2. Пайдаланушы оның келісімді қабылдағаны («Пайдаланушы келісімін қабылдаймын» чекбоксын белгілеу) Пайдаланушының оның барлық шарттарымен толық келісімін білдіретінін растайды. Оның ішінде, Пайдаланушы осы Келісімді қабылдай отырып, ЖК «Arystan»-ға электр байланысы желілері бойынша және пошта байланысы бойынша арнайы ұсыныстар, жаңа тауарлар және жарнамалық акциялар туралы ақпарат алуға (SMS-таратылымдарды, e-mail-таратылымдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) және оған арнайы ұсыныстарды, жаңа тауарлар мен жарнамалық акциялар туралы ақпаратты жіберуді ұйымдастыру, оның сұраныстары мен өтініштерін өңдеу мақсатында автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, оның ішінде ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде немесе осындай құралдарды пайдаланбай, деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау, алу, пайдалану арқылы жүзеге асырылатын өз дербес деректерін өңдеуге өз келісімін береді.

7. Құпиялылық туралы келісімді өзгерту:

7.1. ЖК «Arystan» осы құпиялылық туралы Келісімге өзгерістер енгізуге құқылы. Келісімнің жаңа редакциясы, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол орналастырылған кезден бастап күшіне енеді. Қазіргі редакция әрдайым осы бетте болады.

8. Кері байланыс. Сұрақтар мен ұсыныстар:

8.1. Осы Келісімге қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар prosushi.kz@gmail.com клиенттерді қолдау қызметіне хабарлануы керек. Қолдау қызметінің жұмысы жергілікті уақыт бойынша сағат 9:00 бастап 18:00 дейін. Тапсырыстар Сайт арқылы тәулік бойы қабылданады.